جدول قیمت

پایه
ماه
۳۹

  • چند محصول
  • استایل نامحدود
  • پشتیبانی از wpml
  • قدرتمند
  • مشتری رضایت مند
  • پشتیبانی رایگان

حرفه ایی
ماه
۴۹

  • چند محصول
  • استایل نامحدود
  • پشتیبانی از wpml
  • قدرتمند
  • مشتری رضایت مند
  • پشتیبانی رایگان

نا محدود
ماه
۹۰

  • چند محصول
  • استایل نامحدود
  • پشتیبانی از wpml
  • قدرتمند
  • مشتری رضایت مند
  • پشتیبانی رایگان

X